Učitel autoškoly

Nový vzdělávací program školícího střediska Profi Drivers.

Staňte se učitelem či učitelkou autoškoly!

Vyškolíme Vás, zajistíme povinnou praxi a pomůžeme s rekvalifikací.


Přihlaste se On-line

Jaké kurzy jsme pro Vás připravili

Jaký je průběh kurzu

1. Přihlášení a zahájení

Jakmile od Vás obdržíme vyplněnou přihlášku bude Vám sdělen termín zahájení kurzu. Kurzy začínají zpravidla každý druhý měsíc. Před zahájením kurzu bude nutné uhradit alespoň první splátku kurzovného ve výši nejméně 3000 Kč.

Podmínky přijetí:
Věk minimálně 24 let
3 roky být držitelem řidičského oprávnění pro skupinu, kterou chcete učit
V uplynulých třech letech Vám nebyl vysloven zákaz řízení

2. Průběh

Co Vás čeká
Teorie: dopravní předpisy, základy dopravní psychologie, zásady bezpečné jízdy, základy pedagogiky a rétoriky, údržba vozidel, činnost autoškoly.
Náslechy: poslech přednášek pravidel provozu, poslech přednášky údržby, poslech výcviku (jízdy) s žákem.
Jízdy: výcvik v roli žáka, výcvik v roli učitele.

Kde a kdy se co koná
Přednášky a jejich náslechy: Probíhají v našich učebnách na adresách Karlovo náměstí 17, Praha 2 a Vršní 18, Praha 8. Vždy v podvečer, 3x až 4x týdně.
Jízdy a jejich náslechy: Probíhají v Praze a začínají zpravidla u našich poboček na adresách Karlovo náměstí 17, Praha 2 a Vršní 18, Praha 8. Časy jízd se domlouvají individuálně dle Vašich potřeb kdykoliv mezi 7-20h v pracovní dny i o víkendech.

3. Závěrečné zkoušky


Zkoušky se skládají před pětičlennou komisí složené ze čtyř zástupců magistrátu hl. m. Prahy a jednoho zástupce autoškoly a konají se z těchto částí:

Učitel teorie a jízd:
Předpisy o provozu vozidel a zdravotnická příprava - test znalostí
Výklad na téma předpisů o provozu vozdel (ZZ+P)
Přepisy související s předpisy o provozu vozidel (ZZ+P)
Ovládání a údržba vozidla (ZZ+P)
Teorie řízení a zásad bezpečné jízdy (ZZ+P)
Řízení a ovládání vozidla - jízda v pozici žáka a v pozici učitele
(Vysvětlivky: ZZ - ústní zkouška znalostí, P - přednáška na vybrané téma)

Učitel jízd:
Předpisy o provozu vozidel a zdravotnická příprava - test znalostí
Předpisy související s předpisy o provozu vozidel (ZZ+P)
Ovládání a údržba vozidla (ZZ+P)
Teorie řízení a zásad bezpečné jízdy (ZZ+P)
Řízení a ovládání vozidla - jízda v pozici žáka a v pozici učitele
(Vysvětlivky: ZZ - ústní zkouška znalostí, P - přednáška na vybrané téma)

Před závěrečnámi zkouškami musíte doložit tyto doklady:
Výpis z karty řidiče ne starší 30 dní - v posledních třech letech nesmíte mít uložený zákaz řízení
Maturitní vysvědčení (jakéhokoliv zaměření) nebo výuční list dopravního nebo strojního zaměření
Lékařský posudek - potvrzený od Vašeho praktického lékaře
Dopravně psychologické vyšetření

Jak se přihlásit

  1. Vyplňte přihlášku On-line, nebo si stáhněte přihlášku z našich stránek.

  2. Vyplněnou přihlášku přineste do naší kanceláře. Nezapomeňte si také přinést svůj platný řidičský průkaz.

  3. Jakmile odevzdáte požadované dokumenty, bude Vám sdělen termín zahájení kurzu.

Proč si vybrat Profi Drivers

Máte dotazy?
Napište nám!